19 JANUARI

19 JANUARI

Hoe maak je nu een vraag in het Spaans?

Dat is heel gemakkelijk. Gebruik de gewone zijn, maar verander je intonatie.

Mi padre está en la cocina.        Mijn vader is in de keuken.

¿Mi padre está en la cocina?     Is mijn vader in de keuken?

Zoals je ziet varandert in het Nederlands de woordvolgorde. Het werkwoord verandert dan van plaats.

In het Spaans kun je dat ook doen, maar het is eenvoudiger om de toon van je stem te laten stijgen en gewoon dezelfde zin te gebruiken zonder de woordvolgorde te veranderen. Dat is ook get gebruikelijkst in het Spaans. Makkelijk en goed!

Als je de woordvolgorde toch wilt veranderen, dan zit deze vraag er als volgt uit:

¿Está mi padre en la cocina?         Is mijn vader in de keuken?

Voor de duidelijkheid zet men in het Spaans bij een vraagzin een omgekeerd vraagteken (¿) aan het begin van de zin  (alt168). Aan het zind van de zijn volgt een gewoon vraagteken.

  • Date 21/01/2019
  • Tags Een beetje Spaans...